قوانین و مقررات

مشتریان پلاسماطب شامل تمامی کلینیک ها و مطب ها ، مراکز درمانی و دارویی، بیمارستان ها و تمامی همکاران مربوط به حوزه پزشکی می باشند.

در ضمن دسته ای از محصولات مربوط به محصولات بهداشتی می باشد که علاوه بر موارد فوق مشتریان خانگی نیز می توانند از آنها استفاده نمایند .